Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 33781
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21370
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13727
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13510
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12564
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14323
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15571
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9066
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8793
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10577
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8686
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10601
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14014
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8007
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8467
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7951
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11058
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11778
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10923
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18783
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5258
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4216
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3784
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->