Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 35576
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 22486
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14367
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14052
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13107
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15059
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16564
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9353
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9153
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11025
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8970
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10993
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14552
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8268
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8727
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8257
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11495
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12147
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11269
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19702
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5523
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4616
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 4053
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->