Vọng cổ

Đêm Muôn Thu

Út Bạch Lan

730
Anh Về Với Em

Hương Lan - Minh Phụng

723
Tan Rồi Em Ơi

Minh Phụng - Ngọc Hương

718
Phút Đầu Tiên

Hữu Phước - Ngọc Giàu

717
Trước Ngày Đi

Bạch Tuyết

708
Tạ Từ Trong Đêm 1

Thành Được - Út Bạch Lan

694
Giòng Lệ Con Thơ

Hương Lan

  • 680
Tạ Từ Trong Đêm 2

Thành Được - Út Bạch Lan

  • 673
Tâm Sự Mai Đình

Hùng Cường - Kim Ngọc

  • 662
Chuyện Người Yêu

Hà Thanh - Thành Được

  • 602
-->