Vọng cổ

Hoa Lòng Năm Cũ

Hùng Cường

199
Người Ấy Là Anh

Diệu Hiền

186
Dặn Dò

Phương Bình

173
168
Đời Vũ Nữ

Hữu Phước

165
Mùa Hoa Tạm Biệt

Lệ Thủy

163
Đời Anh Phước

Hương Lan - Hữu Phước

  • 159
Thương Về Miền Trung

Ngọc Huyền - Vũ Linh

  • 159
Chàng Là Ai

Lệ Thủy

  • 154
Tiên Nằm Trong Hẻm

Văn Hường

  • 143
Chuyến Xe Miền Tây

Ngọc Huyền - Vũ Linh

  • 121