Vọng cổ

Nếu Vắng Anh

Lệ Thủy

275
237
Đời Anh Phước

Hương Lan - Hữu Phước

233
Chim Sáo Ngày Xưa

Ngọc Huyền - Vũ Linh

232
Tiên Nằm Trong Hẻm

Văn Hường

216
Mùa Hoa Tạm Biệt

Lệ Thủy

  • 212
Chàng Là Ai

Lệ Thủy

  • 211
Ca Dao Em Và Tôi

Ngọc Huyền - Vũ Linh

  • 204
Giấc Mộng Du Tiên

Văn Hường

  • 199
Hãy Trả Lời Em

Minh Cảnh - Thanh Tuyền

  • 184
-->