Vọng cổ

Tan Rồi Em Ơi

Minh Phụng - Ngọc Hương

186
170
Chân Trời Tím

Minh Phụng - Ngọc Giàu

165
Còn Nhớ Nhau Không

Chế Linh - Ngọc Giàu

152
Chuyện Tình Bản Thượng

Tấn Tài - Thanh Tuyền

140
Tạ Từ Trong Đêm 2

Thành Được - Út Bạch Lan

137
Tạ Từ Trong Đêm 1

Thành Được - Út Bạch Lan

  • 132
Hai Sắc Hoa Ti-gon

Thanh Hương

  • 130
Yêu 17

Hùng Cường

  • 126
Chuyện Người Yêu

Hà Thanh - Thành Được

  • 93
Phút Chia Ly

Diệu Hiền - Tấn Bửu

  • 82
-->