Vọng cổ

Nếu Vắng Anh

Lệ Thủy

62
Cô Hàng Chè Tươi

Lệ Thủy

59
Mưa Đêm

Lệ Thủy

59
Chàng Là Ai

Lệ Thủy

54
Mùa Hoa Tạm Biệt

Lệ Thủy

48