Vọng cổ

328
Quê Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

313
Phút Đầu Tiên

Hữu Phước - Ngọc Giàu

310
Dáng Đứng Bến Tre

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 296
Chuyện tình Hàn Mặc Tử

Cẩm Tiên - Vũ Luân

  • 214
Sầu Cố Đô

Lệ Thủy

  • 212
Ngẫu Hứng Ru Con

Thanh Hằng

  • 202