Vọng cổ

Mỗi Độ Xuân Về

Dũng Thanh Lâm - Ngọc Bích

490
Trước Ngày Đi

Bạch Tuyết

485
Đêm Muôn Thu

Út Bạch Lan

474
Chiếc Nón Bài Thơ

Út Trà Ôn

469
Gió Bấc Đầu Mùa

Ngọc Giàu - Thanh Tú

463
Làm Dâu Xứ Lạ

Hương Lan - Vũ Linh

437
Giòng Lệ Con Thơ

Hương Lan

  • 405
Anh Về Với Em

Hương Lan - Minh Phụng

  • 388
Tâm Tình Gửi Huế

Ngọc Giàu

  • 273
Quê Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

  • 239