Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

73339
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

47041
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

27379
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

22240
20350
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

18245
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 15860
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 15135
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 14651
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 14118
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 13456
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 13194
-->