Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

67056
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

43702
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

24369
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

20954
19332
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17238
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 15025
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14342
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 13627
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 13107
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 12947
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12553