Vọng cổ

Tìm Về Tuổi Dại

Dũng Thanh Lâm - Kiều Mai Lý

407
Mỗi Độ Xuân Về

Dũng Thanh Lâm - Ngọc Bích

403
Nếu Vắng Anh

Lệ Thủy

400
Chim Sáo Ngày Xưa

Ngọc Huyền - Vũ Linh

392
Khúc Hát Tương Tư

Bạch Tuyết

377
Tàu Đêm Năm Cũ

Minh Cảnh - Phượng Liên

  • 374
  • 366
Tiên Nằm Trong Hẻm

Văn Hường

  • 364
Kiếp Cầm Ca

Thanh Nga

  • 352
-->