Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 6326
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3331
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3463
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3625
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3099
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3521
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2712
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3179
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3703
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 4053
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->