Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 5922
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3110
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3264
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3402
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2904
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3345
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2520
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2966
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3498
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 3784
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->