Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 6252
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3287
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3418
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3578
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3054
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3482
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2670
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3133
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3661
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 4000
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->