Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 6192
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3254
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3391
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3543
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3027
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3455
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2644
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3103
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3636
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 3945
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->