Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 6114
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3214
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3355
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3509
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2989
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3426
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2607
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3069
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3599
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 3902
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->