Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 6048
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3166
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3318
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3467
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2956
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3394
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2575
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3029
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3559
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 3851
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->