Vĩnh Bảo

Nghệ sĩ Vĩnh Bảo

Nguyễn Vĩnh Bảo (sinh năm 1918) là nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, nhạc sĩ trình tấu và nghệ nhân đóng đàn. Ông sinh ra tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc trong một gia đình nho học rất yêu thích đờn ca tài tử. Ông là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17... Xem thêm

Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 4888
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

 • Đờn ca Tài tử
 • 3397
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 3016
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2853
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2813
Nam Ai

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2738
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2597
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2492
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2436
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

 • Đờn ca Tài tử
 • 2105