Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử
Nam Bình - Nhạc Sư Vĩnh Bảo - Hòa Tấu Đờn Ca Tài Tử

Nghệ sĩ: Vĩnh Bảo

Danh sách bài hát:
Lý Con Sáo

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 5903
Tứ Đại Oán

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3093
Nam Ai

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3253
Văn Thiên Tường

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3395
Tây Thi Vắn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2889
Vọng Cổ

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3334
Phú Lục Chấn

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2511
Đảo Ngũ Cung

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 2958
Nam Xuân

Vĩnh Bảo

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 3484
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 3771
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

-->