Cải lương

Mẹ Đợi Mùa Thương

Hữu Phước - Ngọc Bích - Út Trà Ôn

 • 1894
Gái Bán Bar

Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phượng Liên

 • 1894
Thằng Cuội Cây Đa

Bạch Tuyết - Chí Tâm - Thành Được

 • 1869
Của Hồi Môn - Thần Tài Tín Nghĩa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Út Trà Ôn

 • 1864
Nhị Độ Mai

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

 • 1864
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Ba Vân - Kim Cúc - La Thoại Tân

 • 1827
Hậu Nghệ - Hằng Nga

Bạch Tuyết - Phượng Liên - Thành Được

 • 1795
Mái Tóc Ni Cô (Mái Tóc Kỹ Niệm)

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Ngọc Giàu

 • 1778
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

 • 1767
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

 • 1738
Tráng Sĩ Kinh Kha

Lệ Thủy - Thanh Sang - Thành Được

 • 1735
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

 • 1670