Cải lương

Hai Chiếc Ngai Vàng

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng

3971
Nữa Đời Hương Phấn

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

3913
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 4

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

3906
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

3894
Hoa Rụng Giữa Thiền Môn

Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

3859
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 3

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3590
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương

  • 3519
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

  • 3462
Cành Hoa Trước Gió - Phần 2

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

  • 3426
Nửa Bản Tình Ca

Bo Bo Hoàng - Hề Minh - Hùng Minh

  • 3362
Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm

Lệ Thủy - Minh Vương - Phương Bình

  • 3333
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

  • 3301