Cải lương

Hai Chiếc Ngai Vàng

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng

 • 3756
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 4

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

 • 3750
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

 • 3733
Nữa Đời Hương Phấn

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

 • 3712
Hoa Rụng Giữa Thiền Môn

Hữu Phước - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 3696
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 3

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

 • 3445
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương

 • 3375
Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy

 • 3313
Cành Hoa Trước Gió - Phần 2

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

 • 3269
Nửa Bản Tình Ca

Bo Bo Hoàng - Hề Minh - Hùng Minh

 • 3201
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

 • 3161
Cành Hoa Trước Gió - Phần 1

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

 • 3135