Cải lương

Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

 • 15329
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

 • 15071
Tuyệt Tình Ca - Ông Cò Quận 9

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Thanh Sang

 • 14441
Cho Trọn Cuộc Tình

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng

 • 13820
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 1

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

 • 13796
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước - Ngọc Giàu - Thanh Nga

 • 13275
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu - Tám Vân - Thanh Nga

 • 12622
Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

 • 11790
Ngao Sò Ốc Hến

Bạch Tuyết - Bảo Quốc - Hồng Nga

 • 11324
Bạch Viện Tôn Các

Mỹ Châu - Thành Được

 • 11189
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • 11016
Hai Chàng Rễ Hụt

Bạch Lan Thanh - Tùng Lâm - Văn Hường

 • 10860