Cải lương

Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

15818
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

15809
Tuyệt Tình Ca - Ông Cò Quận 9

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Thanh Sang

15123
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 1

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

14311
Cho Trọn Cuộc Tình

Bạch Tuyết - Hữu Phước - Minh Phụng

14273
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước - Ngọc Giàu - Thanh Nga

13750
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu - Tám Vân - Thanh Nga

  • 13089
Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

  • 12156
Ngao Sò Ốc Hến

Bạch Tuyết - Bảo Quốc - Hồng Nga

  • 11807
Bạch Viện Tôn Các

Mỹ Châu - Thành Được

  • 11601
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 11479
Hai Chàng Rễ Hụt

Bạch Lan Thanh - Tùng Lâm - Văn Hường

  • 11328