Cải lương

Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

  • 1637
Nắng Xóm Mưa Chiều

Hữu Phước - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

  • 1567
Vú Sữa Đầu Mùa

Dũng Thanh Lâm - Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 1482
Bá Nha Tử Kỳ

Minh Phụng - Út Hiền - Út Trà Ôn

  • 1460
Chiêu Quân Cống Hồ

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Tấn Tài

  • 1451
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

  • 1437
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

  • 971
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

  • 880
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

  • 846
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

  • 772