Cải lương

Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

1739
Vú Sữa Đầu Mùa

Dũng Thanh Lâm - Lệ Thủy - Minh Phụng

1674
Nắng Xóm Mưa Chiều

Hữu Phước - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

1640
Bá Nha Tử Kỳ

Minh Phụng - Út Hiền - Út Trà Ôn

1639
Chiêu Quân Cống Hồ

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Tấn Tài

1595
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

1570
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

  • 1140
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

  • 1074
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

  • 1035
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

  • 908