Cải lương

Bá Nha Tử Kỳ

Minh Phụng - Út Hiền - Út Trà Ôn

2160
Chiêu Quân Cống Hồ

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Tấn Tài

2146
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

2091
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2050
Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

2028
Nắng Xóm Mưa Chiều

Hữu Phước - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

1835
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

  • 1778
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

  • 1768
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

  • 1565
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

  • 1389
Đêm Hát Cúng Đình

Hữu Phước - Thanh Hương - Văn Hường

  • 659
Loading...
-->