Cải lương

Bá Nha Tử Kỳ

Minh Phụng - Út Hiền - Út Trà Ôn

2056
Chiêu Quân Cống Hồ

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Tấn Tài

2027
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

1964
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

1959
Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

1947
Nắng Xóm Mưa Chiều

Hữu Phước - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

1782
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

  • 1642
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

  • 1604
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

  • 1445
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

  • 1301
Đêm Hát Cúng Đình

Hữu Phước - Thanh Hương - Văn Hường

  • 536
-->