Cải lương

Sở Vân Cứu Giá

Diệp Lang - Minh Vương - Mỹ Châu

2932
Đức Phật Thích Ca

Hữu Phước - Ngọc Bích - Ngọc Giàu

2894
Mắt Em Là Bể Oan Cừu

Diệu Hiền - Hữu Phước - Minh Cảnh

2862
Tình Cô Gái Huế

Hữu Phước - Thanh Hương - Thành Được

2839
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

2831
Từ Hải Biệt Thúy Kiều

Minh Phụng - Mỹ Châu

2762
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

  • 2756
Bông Ô Môi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 2718
Sở Vân Cưới Vợ

Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương

  • 2708
Hoa Mộc Lan

Hồng Nga - Kim Ngọc - Lệ Thu

  • 2694
Hai Nụ Cười Xuân

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Tấn Tài

  • 2677
Người Yêu Của Nữ Hoàng

Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc - Ngọc Giàu

  • 2488