Cải lương

 • 4156
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

 • 4136
Thuyền Ra Cửa Biển

Hề Minh - Hoàng Giang - Minh Chí

 • 4100
 • 4093
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 3

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

 • 4092
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Thanh Sang

 • 4062
Chuyện Tình Lan Và Điêp

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ - Tú Trinh

 • 4056
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 6

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

 • 4024
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

 • 3979
Chắp Cánh Chim Bằng - Trích Đoạn

Châu Thanh - Phương Hồng Thủy - Tài Linh

 • 3929
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 5

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

 • 3917
Tây Du Ký

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Hùng Cường

 • 3902