Đờn ca Tài tử

1882
Lý Qua Cầu

Hòa đờn

1854
Lưu Thủy Trường

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1834
Rao - Mẫu Đơn

Hòa đờn

1830
Long Đăng

Hòa đờn

1830
Lạc Xuân Hoa

Hòa đờn

1784
Lý Son Sắc

Hòa đờn

  • 1782
  • 1733
Vọng Cổ

Hòa đờn

  • 1733
Lý Bông Dừa

Hòa đờn

  • 1681
Giang Nam

Hòa đờn

  • 1677
Lý Mỹ Hưng

Hòa đờn

  • 1644
Loading...
-->