Đờn ca Tài tử

Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

1457
Ngũ Đối Hạ

Hòa đờn

1457
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1454
Hội Ngươn Tiêu

Ba Tu - Út Tỵ

1452
Rao - Cổ Bản

Hòa đờn

1398
  • 1391
Liên Khúc 3 Bài Nam

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1345
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1317
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

  • 1297
Chiết Tứ Vĩ

Hòa đờn

  • 1238
Hội Huê Đăng

Hòa đờn

  • 1108
Loading...
-->