Đờn ca Tài tử

Phụng Cầu

Hòa đờn

1527
Ngũ Đối Hạ

Hòa đờn

1523
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1519
Rao - Cổ Bản

Hòa đờn

1461
  • 1452
Liên Khúc 3 Bài Nam

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1419
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1372
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

  • 1369
Chiết Tứ Vĩ

Hòa đờn

  • 1292
Hội Huê Đăng

Hòa đờn

  • 1170
-->