Khổng Minh Tọa Lầu

Khổng Minh Tọa Lầu

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Khổng Minh Tọa Lầu

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn bài bản Đờn ca Tài tử Khổng Minh Tọa Lầu.

CẢM NHẬN CỦA BẠN