Đang tải ...

Trung Thu

Trung Thu

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại:Đờn ca Tài tử


THÔNG TIN VÀ LỜI BÀI HÁT

Bài bản Đờn ca Tài tử Trung Thu.

CẢM NHẬN CỦA BẠN