Sơn Đông Hướng Mã

Sơn Đông Hướng Mã

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Sơn Đông Hướng Mã

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Sơn Đông Hướng Mã

CẢM NHẬN CỦA BẠN