Xuân Tình - Lớp 1 và Lớp Cuối

Xuân Tình - Lớp 1 và Lớp Cuối

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Xuân Tình - Lớp 1 và Lớp Cuối

Bài bản Đờn ca Tài tử Xuân Tình - Lớp 1 và Lớp Cuối.

CẢM NHẬN CỦA BẠN