Văn Thiên Tường - Xê Xàng

Văn Thiên Tường - Xê Xàng

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Văn Thiên Tường - Xê Xàng

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Bài bản Đờn ca Tài tử Văn Thiên Tường lớp dựng và Xê Xàng.

CẢM NHẬN CỦA BẠN