Văn Thiên Tường - Xê Xàng

Văn Thiên Tường - Xê Xàng

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Văn Thiên Tường - Xê Xàng

Bài bản Đờn ca Tài tử Văn Thiên Tường lớp dựng và Xê Xàng.

CẢM NHẬN CỦA BẠN