Đảo Ngũ Cung

Đảo Ngũ Cung

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Đảo Ngũ Cung

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn bài bản Đờn ca Tài tử Đảo Ngũ Cung.

CẢM NHẬN CỦA BẠN