Rao - Mẫu Đơn

Rao - Mẫu Đơn

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Rao - Mẫu Đơn

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Bài bản Đờn ca Tài tử với phần Rao dạo đầu và Mẫu Đơn.

CẢM NHẬN CỦA BẠN