Vọng Cổ

Vọng Cổ

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Vọng Cổ

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Bài bản Đờn ca Tài tử Vọng Cổ câu 1, 2, 3 dây Xề, dây Đào và dây Kép.

CẢM NHẬN CỦA BẠN