Lưỡng Long Tranh Châu

Lưỡng Long Tranh Châu

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Lưỡng Long Tranh Châu

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Hòa đờn Đờn ca Tài tử Lưỡng Long Tranh Châu.

CẢM NHẬN CỦA BẠN