Vọng cổ

Tình Sơn Nữ

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

1268
Nước Cuốn Hoa Trôi

Minh Phụng - Ngọc Bích

1258
Chim Vịt Kêu Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

1257
Đêm Tái Ngộ

Hữu Phước

1251
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

1251
Đồn Vắng Chiều Xuân

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1238
Huyền Trân Khắc Chung

Minh Cảnh - Ngọc Giàu

  • 1228
Tía Em Má Em

Hương Lan - Hữu Phước

  • 1227
Dưới Cổng Trường Làng

Hương Lan - Hữu Phước

  • 1227
Đêm Mưa Cuối Mùa

Phượng Liên

  • 1225
Cali Chiều Khóc Bạn

Phượng Liên - Thành Được

  • 1221
Cài Hoa Thiên Lý

Thanh Hương - Thành Được

  • 1195