Vọng cổ

Vì Sao Chưa Nói

Minh Phụng - Ngọc Bích

1168
Chim Vịt Kêu Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

1158
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

1155
Dưới Cổng Trường Làng

Hương Lan - Hữu Phước

1145
Cali Chiều Khóc Bạn

Phượng Liên - Thành Được

1136
Tía Em Má Em

Hương Lan - Hữu Phước

1126
Cài Hoa Thiên Lý

Thanh Hương - Thành Được

  • 1125
Nước Cuốn Hoa Trôi

Minh Phụng - Ngọc Bích

  • 1125
Đêm Mưa Cuối Mùa

Phượng Liên

  • 1119
Cha Về Cỏi Phật

Lệ Thủy

  • 1118
Huyền Trân Khắc Chung

Minh Cảnh - Ngọc Giàu

  • 1094
Đồn Vắng Chiều Xuân

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 1074