Vọng cổ

100 Bến Nước

Bích Hạnh - Thanh Tuấn

1047
Rồi 20 Năm Sau

Ngọc Giàu

1045
Cô Nữ Sinh Đồng Khánh

Ngọc Giàu - Tấn Tài

1032
Hai Bức Thư Xuân

Thành Được - Út Bạch Lan

1016
  • 980
Tâm Tình Gửi Huế

Ngọc Giàu

  • 978
Cô Hàng Dừa Xiêm

Kim Ngọc - Út Hiền

  • 974
Ghen Ngầm

Ngọc Giàu

  • 965