Vọng cổ

Nhớ Một Chiều Xuân

Hùng Cường

936
Hai Bức Thư Xuân

Thành Được - Út Bạch Lan

931
Cô Nữ Sinh Đồng Khánh

Ngọc Giàu - Tấn Tài

927
Tào Tháo Cháy Râu

Văn Hường

924
Ghen Ngầm

Ngọc Giàu

  • 889
Cô Hàng Dừa Xiêm

Kim Ngọc - Út Hiền

  • 883
  • 873