Vọng cổ

Cha Về Cỏi Phật

Lệ Thủy

1180
Biển Mặn

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1150
Cô Lái Đò

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1133
Ôi Cha Đau

Văn Hường

1127
Giữa Lòng Đất Mẹ

Hương Lan - Hữu Phước

1120
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

  • 1095
Tào Tháo Cháy Râu

Văn Hường

  • 1094
Lỡ Chuyến Đò

Thanh Nga - Thành Được

  • 1089
Cành Mai Sớm

Bạch Tuyết

  • 1088
Nhớ Một Chiều Xuân

Hùng Cường

  • 1078