Vọng cổ

Biệt Kinh Kỳ

Thành Được

1055
Biển Mặn

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1049
Ôi Cha Đau

Văn Hường

1032
Giữa Lòng Đất Mẹ

Hương Lan - Hữu Phước

1022
Cành Mai Sớm

Bạch Tuyết

1021
Cô Lái Đò

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 1013
Đèn Đêm Phố Nhỏ

Hoài Vĩnh Phúc - Kiều Nga

  • 1008
Lỡ Chuyến Đò

Thanh Nga - Thành Được

  • 988
Rồi 20 Năm Sau

Ngọc Giàu

  • 964
100 Bến Nước

Bích Hạnh - Thanh Tuấn

  • 936