Vọng cổ

Lan Và Điệp

Út Bạch Lan

944
923
Em Là Cô Gái Trời Cho Đẹp

Minh Phụng - Ngọc Giàu

908
Ngăn Cách

Phương Dung - Thành Được

905
902
Trăng Mờ Soi Mã Lạnh

Minh Cảnh - Thanh Hương

  • 896
Tiếng Sáo Giữa Rừng Khuya

Tấn Tài - Út Bạch Lan

  • 895
Hiện Diện Của Em

Hùng Cường

  • 886
Chuyện Ngày Xưa

Út Hiền

  • 886
Qua Xóm Nhỏ

Minh Cảnh

  • 884
Hai Dòng Máu

Hữu Phước

  • 869