Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1186 Bài hát
Đường Thái Tôn

Ba Tu - Út Tỵ

1294 Đờn ca Tài tử
1294 Đờn ca Tài tử
Đồn Vắng Chiều Xuân

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1291 Vọng cổ
Tình Sơn Nữ

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

1289 Vọng cổ
Đêm Tái Ngộ

Hữu Phước

1282 Vọng cổ
Huyền Trân Khắc Chung

Minh Cảnh - Ngọc Giàu

1272 Vọng cổ
Hội Ngươn Tiêu

Ba Tu - Út Tỵ

1268 Đờn ca Tài tử
Tía Em Má Em

Hương Lan - Hữu Phước

1266 Vọng cổ
Đêm Mưa Cuối Mùa

Phượng Liên

1258 Vọng cổ
Cali Chiều Khóc Bạn

Phượng Liên - Thành Được

1255 Vọng cổ
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1249 Cải lương
Dưới Cổng Trường Làng

Hương Lan - Hữu Phước

1247 Vọng cổ