Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
Dưới Cổng Trường Làng

Hương Lan - Hữu Phước

1145 Vọng cổ
Cali Chiều Khóc Bạn

Phượng Liên - Thành Được

1135 Vọng cổ
Tía Em Má Em

Hương Lan - Hữu Phước

1124 Vọng cổ
Cài Hoa Thiên Lý

Thanh Hương - Thành Được

1124 Vọng cổ
Nước Cuốn Hoa Trôi

Minh Phụng - Ngọc Bích

1121 Vọng cổ
Đêm Mưa Cuối Mùa

Phượng Liên

1118 Vọng cổ
Cha Về Cỏi Phật

Lệ Thủy

1116 Vọng cổ
Lưu Thủy Trường

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1113 Đờn ca Tài tử
Hội Ngươn Tiêu

Ba Tu - Út Tỵ

1108 Đờn ca Tài tử
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1095 Đờn ca Tài tử
Huyền Trân Khắc Chung

Minh Cảnh - Ngọc Giàu

1092 Vọng cổ
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1079 Đờn ca Tài tử