Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
897 Vọng cổ
890 Vọng cổ
Ghen Ngầm

Ngọc Giàu

889 Vọng cổ
Cô Hàng Dừa Xiêm

Kim Ngọc - Út Hiền

883 Vọng cổ
882 Vọng cổ
873 Vọng cổ
Hội Huê Đăng

Hòa đờn

869 Đờn ca Tài tử
845 Vọng cổ
827 Vọng cổ
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

821 Cải lương
Em Là Cô Gái Trời Cho Đẹp

Minh Phụng - Ngọc Giàu

814 Vọng cổ
Hiện Diện Của Em

Hùng Cường

808 Vọng cổ