Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
Hai Bức Thư Xuân

Thành Được - Út Bạch Lan

1016 Vọng cổ
1008 Vọng cổ
995 Vọng cổ
980 Vọng cổ
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

978 Cải lương
Tâm Tình Gửi Huế

Ngọc Giàu

978 Vọng cổ
Cô Hàng Dừa Xiêm

Kim Ngọc - Út Hiền

974 Vọng cổ
Ghen Ngầm

Ngọc Giàu

965 Vọng cổ
953 Vọng cổ
Hội Huê Đăng

Hòa đờn

951 Đờn ca Tài tử
Lan Và Điệp

Út Bạch Lan

944 Vọng cổ
923 Vọng cổ