Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
Rao - Cổ Bản

Hòa đờn

1262 Đờn ca Tài tử
Đồi Thông Hai Mộ

Hoài Vĩnh Phúc - Ngọc Giàu

1256 Vọng cổ
1254 Vọng cổ
1250 Đờn ca Tài tử
1238 Đờn ca Tài tử
Vì Sao Chưa Nói

Minh Phụng - Ngọc Bích

1236 Vọng cổ
Tình Cô Thợ Cấy

Diệu Hiền

1235 Vọng cổ
Tình Sơn Nữ

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm

1234 Vọng cổ
Đêm Tái Ngộ

Hữu Phước

1225 Vọng cổ
Đường Thái Tôn

Ba Tu - Út Tỵ

1222 Đờn ca Tài tử
Chim Vịt Kêu Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

1212 Vọng cổ
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

1210 Vọng cổ