Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1186 Bài hát
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

1336 Cải lương
Vì Sao Chưa Nói

Minh Phụng - Ngọc Bích

1327 Vọng cổ
Văn Hường Đi XuKi

Văn Hường

1326 Vọng cổ
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

1324 Vọng cổ
1321 Đờn ca Tài tử
Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

1319 Đờn ca Tài tử
Nước Cuốn Hoa Trôi

Minh Phụng - Ngọc Bích

1310 Vọng cổ
1307 Vọng cổ
1303 Đờn ca Tài tử
Rao - Cổ Bản

Hòa đờn

1301 Đờn ca Tài tử
Tình Cô Thợ Cấy

Diệu Hiền

1297 Vọng cổ
Chim Vịt Kêu Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

1295 Vọng cổ