Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

20954 Vọng cổ
Nam Ai

Ba Tu

20337 Đờn ca Tài tử
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

19851 Cải lương
19332 Vọng cổ
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

18137 Cải lương
18053 Đờn ca Tài tử
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

17717 Cải lương
Trung Thu

Hòa đờn

17565 Đờn ca Tài tử
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17238 Vọng cổ
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

16240 Cải lương
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

15818 Cải lương
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

15810 Cải lương