Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1142 Bài hát
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 20313
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 19842
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

 • Cải lương
 • 19252
 • Vọng cổ
 • 18769
 • Đờn ca Tài tử
 • 17728
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 17636
Trung Thu

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 17355
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 17031
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

 • Vọng cổ
 • 16669
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 15645
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

 • Cải lương
 • 15330
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 15073