Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1186 Bài hát
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

21655 Vọng cổ
Nam Ai

Ba Tu

20755 Đờn ca Tài tử
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

20480 Cải lương
19901 Vọng cổ
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

18605 Cải lương
18332 Đờn ca Tài tử
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

18308 Cải lương
Trung Thu

Hòa đờn

17855 Đờn ca Tài tử
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17805 Vọng cổ
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

16832 Cải lương
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

16660 Cải lương
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

16279 Cải lương