Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1286 Bài hát
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

24618 Vọng cổ
Nam Ai

Ba Tu

22483 Đờn ca Tài tử
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

22207 Cải lương
21957 Vọng cổ
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

20084 Cải lương
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

19965 Cải lương
19699 Đờn ca Tài tử
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

19333 Vọng cổ
Trung Thu

Hòa đờn

18985 Đờn ca Tài tử
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

18963 Cải lương
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

18586 Cải lương
Tuyệt Tình Ca - Ông Cò Quận 9

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Thanh Sang

17718 Cải lương
-->