Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
Đồn Vắng Chiều Xuân

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1072 Vọng cổ
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

1068 Đờn ca Tài tử
Biệt Kinh Kỳ

Thành Được

1055 Vọng cổ
1054 Vọng cổ
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

1050 Cải lương
Biển Mặn

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1049 Vọng cổ
Chiết Tứ Vĩ

Hòa đờn

1042 Đờn ca Tài tử
Ôi Cha Đau

Văn Hường

1032 Vọng cổ
Giữa Lòng Đất Mẹ

Hương Lan - Hữu Phước

1022 Vọng cổ
Cành Mai Sớm

Bạch Tuyết

1021 Vọng cổ
Cô Lái Đò

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1013 Vọng cổ
1009 Vọng cổ