Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1213 Bài hát
Đêm Mưa Cuối Mùa

Phượng Liên

1334 Vọng cổ
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1326 Đờn ca Tài tử
Dưới Cổng Trường Làng

Hương Lan - Hữu Phước

1317 Vọng cổ
Cali Chiều Khóc Bạn

Phượng Liên - Thành Được

1314 Vọng cổ
Tào Tháo Cháy Râu

Văn Hường

1302 Vọng cổ
Biển Mặn

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1297 Vọng cổ
Cài Hoa Thiên Lý

Thanh Hương - Thành Được

1295 Vọng cổ
Giữa Lòng Đất Mẹ

Hương Lan - Hữu Phước

1257 Vọng cổ
Cô Lái Đò

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1250 Vọng cổ
Ôi Cha Đau

Văn Hường

1249 Vọng cổ
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1241 Đờn ca Tài tử
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

1237 Đờn ca Tài tử
-->