Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1191 Đờn ca Tài tử
1186 Vọng cổ
Cha Về Cỏi Phật

Lệ Thủy

1180 Vọng cổ
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1157 Cải lương
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1155 Đờn ca Tài tử
Biển Mặn

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1150 Vọng cổ
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

1145 Đờn ca Tài tử
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

1144 Cải lương
Hòa Đờn - Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

Bảy Bá - Năm Cơ - Văn Vĩ

1136 Đờn ca Tài tử
Cô Lái Đò

Bạch Tuyết - Hùng Cường

1132 Vọng cổ
Ôi Cha Đau

Văn Hường

1127 Vọng cổ
Giữa Lòng Đất Mẹ

Hương Lan - Hữu Phước

1120 Vọng cổ