Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
1409 Đờn ca Tài tử
10 Năm Chuyện Cũ

Hùng Cường

1402 Vọng cổ
Mưa Chiều Thứ Bảy

Thanh Thanh Hoa - Thành Được

1400 Vọng cổ
Tha La Xóm Đạo

Trang Mỹ Dung - Út Trà Ôn

1395 Vọng cổ
1386 Đờn ca Tài tử
Em Bé Bán Tranh

Bo Bo Hoàng - Út Trà Ôn

1383 Vọng cổ
Hành Vân

Hòa đờn

1373 Đờn ca Tài tử
Chuyện Tình Lan Và Điệp

Chí Tâm - Lệ Thủy

1369 Vọng cổ
Hôn Nhau Lần Cuối

Minh Vương - Phượng Hằng

1367 Vọng cổ
Khúc Tống Biệt Hành

Lệ Thủy - Minh Phụng

1366 Vọng cổ
Cười Đời

Út Trà Ôn

1365 Vọng cổ
1351 Đờn ca Tài tử