Vọng cổ

Yêu Lầm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

6874
Thư Cho Vợ Hiền

Minh Phụng - Mỹ Châu

6870
6841
Lý Chim Sáo

Lệ Thủy - Minh Vương

6820
Tôi Đi Lính

Văn Hường

6781
Biển Tình

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

6771
Trống Trường Thành

Kim Ngọc - Tấn Tài

  • 6766
Hai Mùa Mưa

Minh Cảnh - Phượng Liên

  • 6715
Đoạn Cuối Tình Yêu

Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 6558
Khi Không

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 6557
Trăng Sáng Vườn Chè

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 6534
Qua Cơn Mê

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

  • 6483
-->