Đờn ca Tài tử

Đường Thái Tôn

Ba Tu - Út Tỵ

1424
Hội Ngươn Tiêu

Ba Tu - Út Tỵ

1394
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1392
Rao - Cổ Bản

Hòa đờn

1379
  • 1370
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

  • 1277
Liên Khúc 3 Bài Nam

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1276
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1275
Chiết Tứ Vĩ

Hòa đờn

  • 1225
Hội Huê Đăng

Hòa đờn

  • 1085
-->