Đờn ca Tài tử

1204
Đường Thái Tôn

Ba Tu - Út Tỵ

1147
Lưu Thủy Trường

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1115
Hội Ngươn Tiêu

Ba Tu - Út Tỵ

1109
Ngũ Đối Hạ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1095
Cổ Bản Vắn

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1079
Chiêu Quân

Ba Tu - Út Tỵ

  • 1068
Chiết Tứ Vĩ

Hòa đờn

  • 1043
Liên Khúc 3 Bài Nam

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1007
Hòa Đờn - Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

Bảy Bá - Năm Cơ - Văn Vĩ

  • 970
Hội Huê Đăng

Hòa đờn

  • 869