Đờn ca Tài tử

 • 1514
Lý Son Sắc

Hòa đờn

 • 1507
Lạc Xuân Hoa

Hòa đờn

 • 1452
Rao Lý Con Sáo Qua Vọng Cổ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

 • 1415
Lý Bông Dừa

Hòa đờn

 • 1411
Quả Phụ Hàm Oan

Ba Tu - Út Tỵ

 • 1406
Rao - Mẫu Đơn

Hòa đờn

 • 1405
Long Đăng

Hòa đờn

 • 1386
 • 1384
Phú Lục

Hòa đờn

 • 1341
Lý Mỹ Hưng

Hòa đờn

 • 1339
Giang Nam

Hòa đờn

 • 1323