Đờn ca Tài tử

1822
Lý Qua Cầu

Hòa đờn

1815
Rao - Mẫu Đơn

Hòa đờn

1754
Lý Son Sắc

Hòa đờn

1745
Lạc Xuân Hoa

Hòa đờn

1745
Long Đăng

Hòa đờn

1745
Vọng Cổ

Hòa đờn

  • 1706
  • 1655
Lưu Thủy Trường

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

  • 1640
Lý Bông Dừa

Hòa đờn

  • 1637
Giang Nam

Hòa đờn

  • 1630
Đảo Ngũ Cung

Hòa đờn

  • 1595
-->