Đờn ca Tài tử

Tân Xái Phỉ

Hòa đờn

 • 1677
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

 • 1663
Lưu Thủy Đoản

Hòa đờn

 • 1657
Long Hổ Hồi

Hòa đờn

 • 1595
Chiều Cửu Long

Út Trà Ôn

 • 1593
Lý Qua Cầu

Hòa đờn

 • 1589
Mẫu Tầm Tử

Hòa đờn

 • 1558
Lý Lu Là

Hòa đờn

 • 1549
 • 1546
Hoài Tình

Hòa đờn

 • 1545
Vọng Cổ

Hòa đờn

 • 1522