Đờn ca Tài tử

Lý Chim Xanh

Hòa đờn

1931
Cổ Bản Trường

Ba Tu - Út Tỵ

1927
Tam Pháp Nhập Môn

Hòa đờn

1904
Nặng Tình Xưa

Hòa đờn

1887
Kim Tiền Bản

Hòa đờn

1860
Lý Trăng Soi

Hòa đờn

1828
Lý Tòng Quân

Hòa đờn

  • 1806
  • 1787
  • 1785
  • 1775
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

  • 1767
Lý Đêm Trăng

Hòa đờn

  • 1754